+30 210 5232667 - info@hemophiliasociety.gr
Expand search form

Πάνδημο αίτημα των ΑμεΑ ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία

Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας, αντιστεκόμαστε και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε στις πολιτικές λιτότητας των κυβερνητικών οικονομικών επιτελείων και στην αναλγησία των στελεχών κάθε Τρόικας ή Κουαρτέτου.

Εμείς, οι πολίτες με αναπηρία, με χρόνια πάθηση, οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριά και πολλαπλή αναπηρία και οι οικογένειές μας, δεν θα αποδεχθούμε και δεν θα συμφωνήσουμε ΠΟΤΕ στη φτωχοποίηση και στον περιορισμό των δικαιωμάτων μας.

Προωθούμε τη Διακήρυξη της 3ης Δεκέμβρη 2017, ώστε να φτάσει το μήνυμά μας σε κάθε γωνιά της χώρας. Προωθούμε το πάνδημο αίτημα του αναπηρικού κινήματος για ένα ευρύτατο πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία.

Είμαστε τα άτομα με αναπηρία, που σήμερα 3 Δεκέμβρη 2017, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, όπως και ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, δηλώνουμε δυνατά την απόφασή μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τις δυσμενείς καταστάσεις που βιώνουμε από τα μέτρα της διαρκούς πολιτικής λιτότητας, ιδιαίτερα τα τελευταία 8 χρόνια, που μας οδηγούν στην εξαθλίωση και στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, που βιώνουμε τη διάκριση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, κάνουμε πράξη το σύνθημά μας «Τίποτα για Εμάς, χωρίς Εμάς!», παλεύοντας για την υγεία, για την πρόνοια, τα εισοδήματα, τα επιδόματα, την εργασία, την δωρεάν και δημόσια  εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη, την αποϊδρυματοποίηση, τη διαβίωση στην κοινότητα.

Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας ζητάμε εξειδικευμένη προστασία, ιδιαίτερα ως γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες με αναπηρία.

Διεκδικούμε να είμαστε ορατοί: όχι μόνο στους νόμους αλλά και στις πολιτικές. Τα άτομα με αναπηρία δεν μπορεί να είναι αόρατα στις πολιτικές προστασίας των πολιτών, οι πλημμύρες στη Μάνδρα αφορούν και στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Τα άτομα με αναπηρία δεν μπορεί να μένουν εκτός κοινωνικού μερίσματος. Τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να μένουν εκτός προκηρύξεων, δράσεων, αναπτυξιακών έργων.

 

Διεκδικούμε ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία. Το άρθρο 62 του ν.4488/17 «Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές» επιβάλλει την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα. Το άρθρο 70 «Ορισμός Κεντρικού Σημείου Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης» του ίδιου νόμου επιβάλλει την εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα άτομα με αναπηρία, με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ πολιτών με και χωρίς αναπηρίες για να διαφυλάξει, να προστατεύσει από την οικονομική κρίση και να διευρύνει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

 

Νόμος 4488/2017 «Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες»

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία των Ηνωμένων Εθνών είναι η κορυφαία δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για τα θέματα αναπηρίας. Η Σύμβαση δίνει έμφαση στο σεβασμό των ανθρωπίνων αξιών της αυτονομίας, της ισότητας και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία, καταδικάζει την άνιση μεταχείριση και τις διακρίσεις σε όλες τους τις μορφές σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, επιβάλλει την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις στρατηγικές, πολιτικές, σχέδια, προγράμματα και δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και αναγνωρίζει ότι η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Η χώρα την επικύρωσε αναλαμβάνοντας τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 σημειώθηκε μία θετική εξέλιξη, η ψήφιση του νόμου 4488, για τις Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ως επιβεβαίωση της βούλησης συμπόρευσης με τη διεθνή κοινωνία. Το άρθρο 73 του ν.4488 προβλέπει ότι «η έκδοση κανονιστικών ή κοινών κανονιστικών πράξεων», κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος μέρους «λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση αυτού σε ισχύ.». Η προθεσμία λήγει σύντομα, τον Ιανουάριο του 2018. Το αναπηρικό κίνημα δεν ξεχνά! Οι διατάξεις του ν.4488 μπορούν να αποδειχθούν θετικές, μόνο εφόσον αυτοί που έχουν υποχρέωση να τις υλοποιήσουν, κυβέρνηση, δήμοι, περιφέρειες, αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Για να περάσουμε επιτέλους από τη θεωρία στην πράξη. Το αναπηρικό κίνημα θα σταθεί άγρυπνος φρουρός και θα αγωνίζεται διαρκώς για την απρόσκοπτη εφαρμογή τους.

 

Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας τα τελευταία χρόνια βιώνουμε:

 • την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων μας εξαιτίας της παρατεταμένης πολιτικής λιτότητας που έχει οδηγήσει στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, στην απορρύθμιση των υπηρεσιών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στη δραματική αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
 • την άνοδο ακροδεξιών κομμάτων και κινημάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των οποίων αναπαράγεται η ιδεολογία της μη αποδοχής της διαφορετικότητας (π.χ. προσβλητικές δηλώσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, των προσφύγων, των μεταναστών κ.λπ.), η οποία αποτελεί την ιδεολογική βάση του θεσμικού και υφέρποντος ρατσισμού,
 • την επανεμφάνιση της αντίληψης περί «φιλανθρωπίας» (μέσω της οποίας καλλιεργείται η μοιρολατρία και η παθητικότητα) και η σύγχυσή της με την «κοινωνική αλληλεγγύη» (η οποία συμβάλλει στη ανάπτυξη της πολιτικής συνειδητοποίησης της ανάπτυξης ενεργών κοινωνικών κινημάτων,
 • την επικέντρωση των δημόσιων πολιτικών στη διαχείριση της φτώχειας και όχι στη  δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης.

 

Οι στόχοι μας είναι:

 • Εφαρμογή και παρακολούθηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε εθνικό επίπεδο. Χρήσιμο εργαλείο η φετινή ψήφιση του ν.4488 για την εφαρμογή της Σύμβασης σε όλες τις δημόσιες πολιτικές, ως επιστέγασμα της μεγαλειώδους κινητοποίησης της ΕΣΑμεΑ στις 2 Δεκεμβρίου 2016 και της πολύχρονης πίεσης του αναπηρικού κινήματος. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου μπορούν να αποτελέσουν νομοθετική μήτρα και πάνω σε αυτές να χτιστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις.
 • Διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω της διατήρησης αλλά και της θέσπισης νέων ευνοϊκών εισοδηματικών, ασφαλιστικών και φορολογικών ρυθμίσεων που θα καλύψουν το κόστος που γεννά η αναπηρία.
 • Άρση των εμποδίων και βελτίωση του βαθμού ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.
 • Μια εθνική αναπτυξιακή πολιτική, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, με σεβασμό στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,
 • Η διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα της χώρας,
 • Η διάχυση των αρχών του «Τουρισμού για Όλους» ή «Προσβάσιμου Τουρισμού» στο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας,
 • Η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καθολικά σχεδιασμένων αγαθών, υπηρεσιών, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων,
 • Η ανάπτυξη δεικτών και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την αναπηρία και την προσβασιμότητα υποδομών, υπηρεσιών και προϊόντων.

 

Παρεμβαίνουμε ΑΜΕΣΑ:

 • σε ενδεχόμενη μείωση των αναπηρικών επιδομάτων,
 • για τη διατήρηση των θετικών ρυθμίσεων στη φορολογία και στη διεύρυνσή τους,
 • σε ενδεχόμενη μείωση της χρηματοδότησης Δομών/Προγραμμάτων που προωθούν την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, όπως είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, τα Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας, οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι κ.λπ.,
 • σε ενδεχόμενη μείωση της χρηματοδότησης δομών κλειστής φροντίδας, πριν από την ολοκλήρωση της αποϊδρυματοποίησης,
 • για τη διατήρηση της διάταξης του άρθρου 2 της Υ.Α. ΓΔ.οικ.2961-10 (Αρ. ΦΕΚ 128 Β’/24.01.2017) που εξαιρεί τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας από το δηλωθέν εισόδημα για τη χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Διεκδικήσεις ανά τομέα

Στα Εργασιακά διεκδικούμε:

 • την κατάρτιση, με τη συμβολή του Διεθνούς Οργανισμού Απασχόλησης (ILO), μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στον κόσμο της εργασίας όπως υπαγορεύει το άρθρο 27 «Απασχόληση και Εργασία» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το άρθρο 63 του ν.44888/2017,
 • τη μη διακοπή του επιδόματος αναπηρίας σε περίπτωση απασχόλησης ,
 • τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας στο σύνολο των προγραμμάτων απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτούνται από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων,
 • την εφαρμογή στοχευμένης δράσης για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις,
 • τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης για την άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων των εργοδοτών και των εργοδοτικών φορέων για τις ικανότητας και δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις,
 • την θετική στήριξη με φορολογικά μέτρα στους επιχειρηματίες με αναπηρία 67% και άνω,
 • την εφαρμογή του 4440/2016 στην εκπαίδευση, με τον διορισμό εκπαιδευτικών με αναπηρία στη γενική και ειδική εκπαίδευση σε μόνιμες θέσεις κατά προτεραιότητα (τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 8 του ν.4283/2014),
 • την παροχή στήριξης σε άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις για την ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ν.4430/2016) και την παροχή επιχορηγήσεων στους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ),
 • άμεση τροποποίηση και διαμόρφωση του νόμου 2643/98, σε εναρμόνιση με τον ν.4440/2016.

Στην Πρόνοια & στην Κοινωνική Προστασία διεκδικούμε:

 • τη θέσπιση νόμου για την ανεξάρτητη διαβίωση καθώς και για τη θέσπιση του θεσμού του προσωπικού βοηθού,
 • την αύξηση της χρηματοδότησης του τομέα της Πρόνοιας,
 • την αύξηση της χρηματοδότησης για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ – ΜΕΑ (τουλάχιστον ένα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ ανά Δημοτικό Διαμέρισμα), των Κ.Η.Φ.Η. και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι,
 • τον διορισμό προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων σε όλες τις μονάδες του συστήματος κοινωνικής φροντίδας,
 • την υπαγωγή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στις Περιφέρειες της χώρας,
 • τη μεταφορά των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στους Δήμους της χώρας,
 • τη χρηματοδότηση δημιουργίας νέων ΣΥΔ από το νέο ΕΣΠΑ ,
 • τον σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος αποϊδρυματοποίησης,
 • τη δημιουργία σε κάθε Δήμο της χώρας Δομών Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης, Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Φροντίδας νέων γονέων παιδιών με αναπηρία,
 • την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα που υλοποιεί η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος,
 • τη συνολική αξιολόγηση της λειτουργίας του Κ.Ε.Π.Α. καθώς και τη λήψη μέτρων με στόχο τη μεταρρύθμιση του θεσμού και τη  θέσπιση Σώματος καταρτισμένων πιστοποιητών Αναπηρίας.

Στα συνταξιοδοτικά διεκδικούμε:

 • την άρση των μνημονιακών διατάξεων που έχουν επιφέρει μειώσεις στις συντάξεις αναπηρίας-γήρατος-θανάτου, κύριες και επικουρικές, που λαμβάνουν άτομα με αναπηρία και γονείς/κηδεμόνες/σύζυγοι ατόμων με αναπηρία και ατόμων με χρόνιες παθήσεις,
 • την επαναφορά των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης γονέων/κηδεμόνων/συζύγων ατόμων με αναπηρία και ατόμων με χρόνιες παθήσεις, οι οποίες καταργήθηκαν με τους τελευταίους μνημονιακούς νόμους,
 • την επαναχορήγηση του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω χωρίς ημερομηνία λήξης,
 • την επαναφορά της ρύθμισης της παρ. 5α του άρθρου 5 του ν. 3232/04, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4075/2012, σύμφωνα με την οποία, παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς, που πάσχουν από νοητική αναπηρία ή αυτισμό ή σύνδρομο down, ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες, ή από βαριά κινητική αναπηρία, ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, να δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας, ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που δικαιούταν να λάβει ο θανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία,
 • την κατάργηση της μείωσης του εφάπαξ στους συνταξιούχους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και στα μέλη των οικογενειών τους,
 • την πρόβλεψη κατώτατου ορίου σύνταξης για τους δικαιούχους αναπηρικής σύνταξης, όπως πρόσφατα προβλέφθηκε για τους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, με την ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή, στο νομοσχέδιο: Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων,
 • την εξαίρεση εφαρμογής του άρθρου 13 του Ν.4387/2016, που αφορά στο ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης, σε συνταξιούχους αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,
 • την ψήφιση διάταξης νόμου, με την οποία να προβλέπεται η συνέχιση χορήγησης σύνταξης στα τυφλά τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων αγροτών από το 18ο έτος της ηλικίας τους και μετά, όπως ισχύει έως σήμερα, και μετά την 01.01.2018, και στο ίδιο ύψος με το σημερινό, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας.

 

Στην Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία διεκδικούμε:

 • τον συνολικό επανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, με βάση και τα άρθρα 63 και 64 του ν.4488/2017,
 • τη βελτίωση της προσβασιμότητας του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων με στόχο την προώθηση της «εκπαίδευσης για όλους» (inclusive education), όπως υπαγορεύει το Άρθρο 24 «Εκπαίδευση» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.,
 • την παροχή εύλογων προσαρμογών σε μαθητές και φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) με αναπηρία και χρόνια πάθηση,
 • την παροχή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού,
 • την ενίσχυση του θεσμού της παράλληλης στήριξης,
 • την αναβάθμιση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ).
 • τη συνεργασία με τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας για τη δημιουργία υπηρεσίας υποδοχής και υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία (π.χ. μαγνητοφώνηση διαλέξεων για τους τυφλούς φοιτητές, παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα για τους κωφούς και βαρήκοους φοιτητές, παροχή συνοδείας, υποστηρικτικής τεχνολογίας κ.λπ.),
 • τη διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στα προγράμματα σπουδών συγκεκριμένων πανεπιστημιακών τμημάτων π.χ. νομική (ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία), αρχιτεκτονική (προσβασιμότητα και καθολικός και σχεδιασμός), παιδαγωγικές και καθηγητικές σχολές κ.λπ.,
 • τη βελτίωση της προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών μονάδων διά βίου εκπαίδευσης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ.λπ.) και τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλα τα προγράμματά τους,
 • τη δημιουργία δημόσιων Δομών πρώιμης ανίχνευσης αναγκών και πρώιμης παρέμβασης/αποκατάστασης για παιδιά με αναπηρία μετα-βρεφικής ηλικίας,
 • τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της σχολικής διαρροής καθώς και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της μη ένταξης παιδιών με αναπηρία/χρόνια πάθηση στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Στην Υγεία & Αποκατάσταση διεκδικούμε:

 • την προστασία του δημόσιου συστήματος υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την παροχή τους σε κάθε άτομο με αναπηρία και χρόνια πάθηση, ασφαλισμένο ή ανασφάλιστο, όπως υπαγορεύει το Άρθρο 25 «Υγεία» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,
 • την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στα υψηλού κόστους φάρμακα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ,
 • τη βελτίωση της προσβασιμότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού όλων των μονάδων υγείας σε όλα τα επίπεδα,
 • την παροχή υπηρεσίας διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα σε όλες τις μονάδες υγείας καθώς και για την παροχή προσβάσιμου ενημερωτικού υλικού,
 • τη θέσπιση της νοσηλείας στο σπίτι,
 • τον διορισμό ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα οργανωμένα Κέντρα και Μονάδες παρακολούθησης χρονίως πασχόντων,
 • την ολοκλήρωση και δημοσίευση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
 • την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και παρόχων ειδικής αγωγής και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ,
 • την ενεργοποίηση και άμεση καταβολή του ειδικού νοσηλείου τροφείου ΣΥΔ,
 • την ενίσχυση των υφιστάμενων μονάδων αποκατάστασης, την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.), την αναμόρφωση της λειτουργίας του και τη δημιουργία Δικτύου Αποκατάστασης με την ίδρυση νέων μονάδων με κέντρο αναφοράς το Ε.Κ.Α.,
 • τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης για τη εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά ιστών σώματος,
 • την ανάπτυξη προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης προβλημάτων υγείας που μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνια πάθηση,
 • τη δημιουργία μονάδων/κέντρων χρονίως πασχόντων σε όλους τους νομούς της χώρας καθώς και για την ανάπτυξη δικτύου χρονίως πασχόντων στη νησιωτική χώρα,
 • την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης ατόμων με χρόνιες παθήσεις στη διαχείριση της πάθησής τους,
 • την ενίσχυση της χρηματοδότησης του τομέα της ψυχικής υγείας και του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», την επιμόρφωση του προσωπικού των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης στη φιλοσοφία της αποϊδρυματοποίησης,
 • τη βελτίωση της λειτουργίας των Ψυχιατρικών Μονάδων και τη δημιουργία νέων στα Γενικά Νοσοκομεία στη βάση της τομεοποίησης,
 • τη διασφάλιση της λειτουργίας και την ενίσχυση των Κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας (όπως Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες, Ιατρο-παιδαγωγικά Κέντρα κ.α.),
 • τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση του στίγματος σε βάρος των ατόμων με ψυχική αναπηρία,
 • την εφαρμογή προγραμμάτων για την ενίσχυση της αυτο-εκπροσώπησης των ατόμων με ψυχική αναπηρία καθώς και για την υποστήριξη των οικογενειών τους.

Στα ασφαλιστικά- φορολογικά διεκδικούμε:

 • την άρση του άδικου συνυπολογισμού όλων των αναπηρικών επιδομάτων, στα εισοδηματικά κριτήρια που αφορούν σε φοροαπαλλαγές, στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ή από άλλες ευεργετικές ρυθμίσεις (π.χ. για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας), στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης, στις μετεγγραφές, σε όλο το εύρος των κρατικών πολιτικών,
 • την πρόβλεψη ειδικής ρύθμισης για την τακτοποίηση των οφειλών που έχουν πρώην ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ με αναπηρία, των οποίων η γνωμάτευση αναπηρίας έχει περιορισμένη ισχύ και δεν υπόκεινται στις ευεργετικές ρυθμίσεις των δόσεων των οφειλών τους, με αποτέλεσμα να μην τους χορηγείται η σύνταξη αναπηρίας τους και να μην έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
 • την επαναφορά των μισθών των εργαζομένων με αναπηρία και γονέων/κηδεμόνων/συζύγων ατόμων με αναπηρία στο ύψος που ήταν πριν από τις μειώσεις που επιβληθήκαν με τους μνημονιακούς νόμους,
 • την εξαίρεση από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τόσο των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως κατηγορίας, όσο και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριές αναπηρίες,

Στον τομέα της Ισότητας διεκδικούμε:

 • Την κατάργηση του νομικού καθεστώτος που εξισώνει αυθαίρετα την αναπηρία με τη νομική ανικανότητα καθώς για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή του Άρθρου 12 «Ισότητα ενώπιον του νόμου» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και του άρθρου 68 του ν.4488/2017.
 • Τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας στο ζήτημα της αναδοχής και της υιοθεσίας, στη βάση των απαιτήσεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Στον τομέα της Προσβασιμότητας διεκδικούμε:

 • την εφαρμογή των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού» κατ΄ επιταγή του άρθρου 63 του ν.4488/2017 «Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές» σε όλα τα διοικητικά προϊόντα, περιβάλλοντα και υπηρεσίες όλων των επιπέδων και τομέων,
 • τη θέσπιση ενός εθνικού συστήματος πιστοποίησης για την προσβασιμότητα των υποδομών και των υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών) και προϊόντων με αξιοποίηση του ελληνικού προτύπου 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία -Απαιτήσεις και συστάσεις»,
 • στην τήρηση της υποχρέωσης συμπερίληψης τεχνικών προδιαγραφών για την προσβασιμότητα από τις δημόσιες υπηρεσίες κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και την αξιοποίηση προς τούτο του ελληνικού προτύπου 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία -Απαιτήσεις και συστάσεις»,
 • την εφαρμογή και παρακολούθηση της εφαρμογής από την ελληνική Πολιτεία των παρακάτω Κανονισμών: του Κανονισμού 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, του Κανονισμού 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, του Κανονισμού 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών και δ) του Κανονισμού 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς,
 • την ενσωμάτωση στην εθνική μας νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 «για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα»,
 • την θεσμοθέτηση της «Ευρωπαϊκής Πράξης για την Προσβασιμότητα» και την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο,
 • τη βελτίωση της προσβασιμότητας όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων μέχρι το 2020 (όπως υπαγορεύει το άρθρο 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού -ν.4067/2012), των μεταφορών και των παρεχόμενων (από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών), στη βάση των απαιτήσεων του Άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,
 • τη θέσπιση προγράμματος «Διαβιώ κατ’ οίκον», μέσω του οποίου να χρηματοδοτείται η βελτίωση της προσβασιμότητας των κατοικιών των ατόμων με αναπηρία.

Για τις γυναίκες με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και μητέρες παιδιών με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις διεκδικούμε:

 • την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στην πολιτική και τα προγράμματα της ισότητας των φύλων μέσω της στενής συνεργασίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας κ.λπ.,
 • τη στήριξη από την ελληνική πολιτεία και την πρακτική αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς της μητέρας του παιδιού με αναπηρία στη στήριξή του, δεδομένης της ελλειμματικής παρουσίας οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς.

Για τους νησιώτες με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις διεκδικούμε:

 • την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στη νησιωτική πολιτική της χώρας, με στόχο την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις σε κτιριακές υποδομές (υγείας, εκπαίδευσης, μεταφορών, αθλητισμού, πολιτισμού) και υπηρεσίες (φυσικές και ηλεκτρονικές), με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και τη συγκράτηση της μετανάστευσης νησιωτικών οικογενειών με κάποιο μέλος με αναπηρία ή /και χρόνια πάθηση,
 • την παροχή έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων σε νησιώτες με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω καθώς και στα ΙΧΕ οχήματα με τα οποία μετακινούνται, εφόσον αυτά φέρουν πινακίδες αναπήρων πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων Ατόμων με Αναπηρίες, και στους συνοδούς αυτών, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άτομο με παραπληγία/ τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down,
 • τη βελτίωση/συμπλήρωση/επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με θέματα ατόμων με αναπηρία σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες και κάτω των 30 ν.μ. και σε πλοία που εκτελούν περιηγητικούς πλόες,
 • την ενημέρωση /ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας των πληρωμάτων των επιβατηγών πλοίων και ιδιαίτερα του προσωπικού εξυπηρέτησης επιβατών με αναπηρία.

Για τους νέους με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις διεκδικούμε:

 • την εφαρμογή προγραμμάτων για την ένταξη των νέων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις στην εκπαίδευση, κατάρτιση/διά βίου μάθηση και εργασία.

Για τους πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις διεκδικούμε:

 • τη λήψη μέτρων -σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ- για την άρση των εμποδίων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις,
 • την εκπαίδευση των κρατικών υπαλλήλων στον εντοπισμό και την καταγραφή των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις,
 • την εκπαίδευση των εργαζόμενων και εθελοντών στις Δομές Προσφύγων σε θέματα αναπηρίας/χρόνιας πάθησης με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και μεταναστών με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις,

Για τους Ρομά με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις διεκδικούμε:

 • τον σχεδιασμό -σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη Συνομοσπονδία Ρομά- στοχευμένων μέτρων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά  με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις,
 • την ευαισθητοποίηση της κοινότητας των Ρομά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

Για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις διεκδικούμε:

 • την υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης και ψυχαγωγίας για τα άτομα με βαριές αναπηρίες και τα άτομα που διαβιούν σε ιδρύματα,
 • τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών (κινηματογράφοι, θέατρα, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.) και αθλητικών υποδομών και υπηρεσιών (φυσικών και ηλεκτρονικών),
 • τη συμπερίληψη της προσβασιμότητας υποδομών και προγραμμάτων μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας για την απόκτηση άδειας λειτουργίας καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής της από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, με στόχο την υλοποίηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 67 «Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες» του ν. 4488/201,
 • τη συνέχιση της λειτουργίας του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος Ατόμων με Αναπηρία που υλοποιεί κάθε χρόνο η ΠΟ.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. καθώς και την αναβάθμισή του.

Η αναπηρία είναι πρωτίστως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από θρησκεία, φύλο, φυλή, πάθηση κλπ.

Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για τη λήψη ΕΔΩ και ΤΩΡΑ δέσμης συντονισμένων μέτρων ΑΜΕΣΗΣ και ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών μας από τις επιπτώσεις της κρίσης. Το αναπηρικό κίνημα με μαζικότητα, ενότητα, ομόνοια και αλληλεγγύη δηλώνει παρόν στους αγώνες του λαού μας.

Προωθούμε τη Διακήρυξη της 3ης Δεκέμβρη 2017, δεν θυσιαζόμαστε, δεν επαναπαυόμαστε, αγωνιζόμαστε και παλεύουμε για ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα!

 

(Κείμενο “Διακήρυξη 3ης Δεκέμβρη 2017″ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία- Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Μπορεί να σας ενδιαφέρει …