Επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων  και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων.

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων.

Οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων