Η διαδικασία εγγραφής στον ΣΠΕΑ έχει ως εξής:

  1. Εκτυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής
  2. Προσκομίστε την στο κέντρο αιμορροφιλικών στο οποίο παρακολουθήστε, και λάβετε σφραγίδα και υπογραφή από τον θεράποντα ιατρό σας. Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, μπορείτε να μας την στείλετε ταχυδρομικώς.
  3. Το κόστος εγγραφής στον ΣΠΕΑ είναι 50€, ενώ τα μέλη έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής αξίας 50€. Τα στοιχεία του τραπεζικού μας  λογαριασμού είναι:


Alpha Bank

104-002101-261023

IBAN: GR110140 1040 1040 0210 1261 023

Δικαιούχος: ΣΠΕΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατάθεσή σας παρακαλούμε όπως δώσετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας