Επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4369/2016 περί παράτασης χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών.

Κοινοποίηση  των  διατάξεων  του  άρθρου  55  του  Ν.  4369/2016  περί  παράτασης παράτασης χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το Νόμο 3232/2004 αρθ 5 παρ 1.

Νόμος 3232/2004 αρθ 5 παρ 1