Επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ΦΕΚ για τη Χορήγηση  Δελτίου  Μετακίνησης  σε  Άτομα  με Αναπηρίες για το έτος 2017.

ΦΕΚ Β 2964 – 29.08.2017_Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε Διευκρινιστική Εγκύκλιο για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017 από τις Περιφερειακές Ενότητες (εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης)

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017 από τις Περιφερειακές Ενότητες