Επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες English & Ελληνικά

Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες English & Ελληνικά