Εγκύκλιος για χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την σχετική εγκύκλιο για  χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία

Εγκύκλιος για χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία