Για την καταβολή της εγγραφής σας, της ετήσιας συνδρομής σας, ή για οποιαδήποτε δωρεά θέλετε να κάνετε στον Σύλλογό μας, τα στοιχεία του τραπεζικού μας λογαριασμού είναι:

Alpha Bank

104-002101-261023

IBAN: GR110140 1040 1040 0210 1261 023

Δικαιούχος: ΣΠΕΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατάθεσή σας παρακαλούμε όπως δώσετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας